چرا در کسب و کار نیازمند کوچ هستیم؟

چرا در کسب و کار نیازمند کوچ هستیم؟

کوچ کردن موجب می شود که یک فرد ناظر در بیرون کار شما، داشته های شما را بسنجد و با توجه به تخصص خود شما را برای پیش برد اهداف شغلی و حتی اهداف بزرگتر سوق دهد.

شما در کسب و کار خود داشته ها و سرمایه هایی دارید که موجب برتری شما  بر دیگر رقبا در کسب و کار است اما هرگز ممکن است خودتان  به آن پی نبرید، و  یا دیر متوجه شوید که چه برتری بر رقبا داشته اید .

کوچ موجع تسهیل در شناسایی توانایی شغلی شما شده و کمک می کند که با سرعت بیشتری از این توانایی بهره ببرید و در نتیجه موجب رونق کسب و کار شما شود.

در کوچینگ جابز به صورت کاملا علمی و مشخص توانایی های شما در کسب و کارتان شناسایی می شود

 

·  کتاب کواکتیو کوچینگ

·  نمونه قرارداد کوچینگ

·  سئو مطالب کریسمس

·  چگونه کسب و کار اینترنتی موفقی راه اندازی کنم؟

·  راه اندازی کسب وکار موفق

·  چگونه کسب و کار خود را رونق دهیم؟

·  دانشی که برای کسب و کار اینترنتی به آن نیاز دارید

·  چرا کسب و کار اینترنتی جذاب است؟

·  راه اندازی کسب و کار اینترنتی چگونه می باشد؟

·  توسعه کسب وکار راهی برای بقا

·  صلاحیت کوچینگ تخصصی کسب وکار

·  بیزینس پلن چیست؟