ساخت فروشگاه اینترنتی چقدر سرمایه لازم دارد؟

ساخت فروشگاه اینترنتی چقدر سرمایه لازم دارد؟

سرمایه لازم جهت راه اندازی کسب وکار اینترنتی

تصور کنید شما میلیاردر هستید و 5 انبار کالا را دارید. در عوض من هیچ پولی ندارم اما 20 انبار تهران رفیق من هستند و من برای فروشگاهم می توانم از 20 انبار با کالای متفاوت و بدون هزینه انبارداری و هزینه های اضافه کار کنم، کلا انبار و مسئولیتش گردن من نیست من از تخفیف همکار که معمولا 10 تا 40 درصد است تمرکز می کنم. بنظرتان شانس موفقیت من بیشتر است یا شما؟!

در علم مدیریت به رفیق هایی که انباردار هستند و کلا افرادی که در حوزه کسب وکار هستند از ارسال بار گرفته تا تامین کننده و ارتباطات با بازار مصرف و ... همگی سرمایه اجتماعی نام دارد.

رشد کسب وکار با داشتن سرمایه‌های اجتماعی

در سال های اخیر یکی از مفاهیمی که موردتوجه بسیاری از اقتصاددانان دنیا قرار گرفته است، واژه سرمایه اجتماعی می باشد. آنان عقیده دارند که افزایش روابط مبتنی بر اعتماد و مشارکت های اجتماعی گروهی، سبب رشد و حتی توسعه کشورهای عقب مانده خواهد شد(خوشرو،1399).

امروزه به دلیل فشردگی دانش واقتصاد شبکه ای، برای افزایش عملکرد سازمان ها قدرت ایجاد سرمایه اجتماعی در بین شبکه های ارتباطی موجود،امری ضروری محسوب می شود. نظریه های مفهومی حاضر نشان دهنده این مهم است که سرمایه ی اجتماعی نقشی مثبت بر رشد اقتصادی و موفقیت سازمان ها دارد(یانگ، براشر وبولز،2011).سرمایه اجتماعی به توانایی سازمان ها در تضمین منافع حاصل از شبکه ها و ارتباطات اشاره دارد و می توان اینگونه پنداشت که روابط نقش تعیین کننده ای در این امر دارند. روابط حاصل، مبادله می باشد. به همین سبب است که در روابط بین خریدار و تامین کننده بکار می رود.منافع متفاوت بسیاری همچون دسترسی به دانش،منابع،فن آوری، بازار و فرصت های تجاری قابل تشخیص می باشد. اصطلاح سرمایه اجتماعی در مقایسه با اصطلاح سرمایه اقتصادی، که در برخی موارد به شکل منافع قابل اندازه گیری اشاره دارد، بکار می رود.دلیل این مقایسه این است که می توان گفت سرمایه اجتماعی برخلاف سرمایه اقتصادی، هیچ گاه به دلیل استفاده شدن مصرف نمی شود. بلکه کاملا عکس منابع اقتصادی عمل می کند بدین گونه که اگر از سرمایه های اجتماعی استفاده نشود، پایان می پذیرند (گلدرمن، سمیجن ومرجیویت،2016).

سرمایه اجتماعی مفهومی نسبتاً جدید در حوزه علوم اجتماعی است که به سرعت جایگاه خود را در حوزه‌های دیگری چون پزشکی، روان­شناسی، اقتصاد، سیاست، برنامه­ریزی شهری و ... پیدا کرده است (قادری و تقوی،1392).سرمایه اجتماعی را می‌توان به عنوان مجموعه معینی از هنجارها و با ارزش‌های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که تعاون و همکاری میانشان مجاز است در آن سهیم هستند. هنجارهایی که سرمایه اجتماعی تولید می‌کنند، اساسا باید شامل ویژگی هایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد. مفهوم سرمایه اجتماعی بر روابط میان انسان‌ها تمرکز دارد. روابطی که در تمام لحظات زندگی روزمره و در طول عمر انسان‌ها جریان داشته و رفتار و نگرش آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طور کلی می‌توان مفهوم اصلی سرمایه اجتماعی را در سه مورد بیان کرد: ارتباطات مهم هستند، مردم با ایجاد ارتباط با یکدیگر، دست به کارهایی می‌زنند که به تنهایی یا قادر به انجام آن نیستند یا برای انجام آن مشکلات فراوانی خواهند داشت (لی، چن، لیو و پنگ،2014).

سرمایه اجتماعی در بین سازمان ها یک مزیت رقابتی را به وجود می آورد زیرا موجب می شود که در سازمان ها هزینه مبادلات از طریق شبکه های، سرمایه اجتماعی موجود کاهش یافته و به اعضای سازمان در رسیدن به هدف های سازمان به شکلی موثر کمک کند (هونگ، چن و چونگ،2014).در ۱۹۹۰ بیکر مفهوم سرمایه اجتماعی را منبعی تعریف کرده است که کنشگران آن را از ساختارهای خاص اجتماعی بر می‌گیرند و سپس در پیگیری منافع خود به کارش می‌برند.شیف به طور مبسوط تر سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف می‌کند: مجموعه‌ای از عناصر ساختار اجتماعی که بر روابط میان مردم اثر می‌گذارند و نهاده‌های تابع تولید و با توابع محدودیت را تشکیل می‌دهند(آرگوت، 2015).

چگونه کسب و کار با سرمایه‌های اجتماعی قدرتمند می شود؟

امروزه سرمایه اجتماعی نقشی بسیار حیاتی تر از سرمایه های فیزیکی و انسانی در جوامع دارد و وجود سرمایه اجتماعی، فرصت های شایانی را در اختیار سازمان قرار می دهد. عوامل مختلفی بر عملکرد مالی سازمان ها تاثیر دارند.(حمیدی،1399)در دوران جدید به کارگیری انواع سرمایه ها جهت کسب منافع سرشار، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کارآفرینی محیط محور به عنوان یکی از مفاهیم نسبتا جوان، در پی استفاده از انواع سرمایه ها از جمله سرمایه اجتماعی است تا علاوه بر کسب سود، منبع اصلی ایجاد سود یعنی محیط زیست را نیز حفظ نماید بنابراین در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار عمل می کند. سرمایه اجتماعی نوع خاصی از سرمایه است که مالکیت فردی نداشته و متعلق به تمام اعضای جامعه است؛ این نوع سرمایه تنها درون گروه یا شبکه اجتماعی شکل می گیرد و امکان تزریق آن از بیرون جمع وجود ندارد(یوسفی پارسا و عطایی،1398).

بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده‌ای می‌داند که حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان‌ها و جوامع ایفا می‌کند و شبکه‌های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسان ها، سازمان‌ها و انسان‌ها و سازمان‌ها با سازمان‌ها می‌باشد، در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه‌ها اثربخشی خود را از دست می‌دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می‌شوند(بالبونی، بورتولوزی، پاگلیشا وتراکونیا، 2019).سرمایه ی اجتماعی دارای نقش و اهمیت زیادی در تقویت و ارتقا قدرت اجتماعی و حفظ انسجام و همبستگی جوامع مختلف دارد. اهمیت این مسئله به نحوی است که سازمان هایی که از سرمایه اجتماعی کافی و مناسبی برخوردار نباشند، سایر سرمایه های آنان نیز ابتر می مانند و تلف می شوند. در واقع در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست میدهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار خواهد بود(باوندپوری، عیوضی وهمتی،1395).سرمایه اجتماعی می تواند به نفع فرآیندهای تجاری یک شرکت باشد، چراکه از طریق شبکه های اجتماعی خود اهداف تجاری سازمان را جلو برد.وبرای سازمان درآمد زا باشد(الکنوچیتی و ماسرریسکی،2011). یکی از عوامل تاثیر گذار در نهادینه کردن و اعتلای کارآفرینی، سرمایه اجتماعی است. جامعه ی دارای سرمایه اجتماعی زیاد، جامعه ای است که شبکه روابط وسیعتری داشته باشد و این روابط ازعمق صمیمیت و اعتماد قابل توجهی برخوردار بوده و افراد دارای میزان قابل توجهی ازسرمایه فیزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند (احمدیان و همکاران،1396). به طور کلی عملکرد شغلی، کنشی سازمانی و نهادی است که از سطح سرمایه اجتماعی بر شکوفایی و توسعه سازمانی تأثیر گذاشته و به مفهوم بازدهی و اثربخشی یا برآیند شغلی در یک سازمان اطلاق می شود. عملکرد شغلی تحت تأثیر هنجار شغلی، سرمایه درون و برون گروهی، اعتماد سازمانی و روابط اجتماعی قرارگرفته و آثار آن خلاقیت، نوآوری و شکوفایی سازمانی است(خضری، مظلوم و نوغانی،1398).سرمایه اجتماعی به طور کلی گونه نوظهوری از سرمایه اقتصادی است که موجب اعتماد متقابل افراد و همکاریهای سودمند در فضای کسبوکار شده و بدین ترتیب، رفتارهای اقتصادی را به سوی رفاه جمعی سوق میدهد(مهربان پور، جندقی و رجب بیگی،1397). سرمایه اجتماعی در زنجیره تأمین شرکت ها تأثیر دارد، که به نوبه خود می تواند بر عملکرد شرکت تأثیر بسزایی داشته باشد. به گونه ای که می تواند واسطه ها را شناسایی و با  ادغام زنجیره تأمین واسطه با زنجیره تامین فعلی عملکرد شرکت را بهبود بخشد(یام و لیم،2013).

 

منبع کتاب هوش سازمانی و سرمایه اجتماعی در کارآفرینی مشاغل تحت وب نوشته مهندس صادق آدینه وند سال چاپ 1400 انتشارات آذرگان