کتاب کواکتیو کوچینگ

کتاب کواکتیو کوچینگ

یکی از بهترین کتاب آموزش کوچینگ در بازار کتاب کواکتیوCo Active Coaching  می باشد در کتاب کو اکتیو کوچینگ می خوانیم که مدل کواکتیو کوچینگ موجب بهبود روند کوچینگ می شود. در کتاب کواکتیوکوچینگ آمده است که کوچینگ برای کوچ و مراجعه کننده مفید است و هر دو به درک درستی از موضوعات قابل بررسی می رسند. با مدل کواکتیو کوچینگ مکاشفه و توسعه صورت می پذیرد و در واقع حول محور مکاشفه می گردد تا بتوان موجب توسعه کوچی گردد. در کتاب کواکتیو کوچینگ می خوانیم که کوچینگ تلفیق از مهارت های مختلف می باشد که یکی از آن ها  گوش شنواست. و اگر بخواهیم بیشتر راجب به این موضوع صحبت کنیم مهارت گوش شنوا یک عامل اصلی در کوچینگ می باشد. ضمنا علاوه بر اینها فضایی است که موجب اعتماد و اطمینان و همکاری فی مابین می شود مربی یا همان کوچ ابتدا فضای مملو از اعتماد را ایجاد کرده و با گوش دادن و پرسش های کوچینگی که بعضا حتی پرسش های گنگ و مبهم هستند موجب شکل گیری یک رابطه کوچینگی می شود و برقراری رابطه در کوچینگ بسیار حائز اهمیت است.

کوچینگ مکالمه محور است و موجب آگاهی، کشف و انتخاب می شود. باید باور داشت که همه افراد می توانند انتخاب درست داشته باشند. در کتاب کواکتیو کوچینگ بیان شده که همه افراد خلاق و مبتکر هستند و همه افراد می توانند پیشرفت کنند. کوچینگ موجب می شود که فرد انتخاب درست داشته باشد و چشم انداز او گسترش پیدا کند. در کتاب مدل کواکتیو کوچینگ به این نکته پرداخته می شود که با توجه به اهمیت کوچینگ، مربی باید به جزئیات مهم و ظریف جلسه کوچینگ توجه نماید و حتی لحن صدای مراجع و حرکات او توجه نماید. تا بتواند او را بهتر درک کند. مربی در کوچینگ باید مراجعه کننده را تشویق کند که چشم انداز بزرگتر را برای آینده خود انتخاب کند. کتاب کواکتیو کوچینگ تاکید دارد که  کوچینگ مشکلات را حل نمی کند، بلکه عمل کوچینگ کمک می کند که مراجعه کننده خود واقعی و پتانسیل های درونی خود را بشناسد. کوچ باید فضای تاثیر گذار برای کوچی یا مراجعه کننده بسازد تا او بتواند خطر کند. کوچ باید در مورد صداقت و محرمانه بودن جلسه تلاش کند تا کوچی بتواند آزادانه و با خیال راحت صحبت کند و حقیقت را بیان کند. در کتاب کواکتیو کوچینگ تاکید دارد که فضای لازم را برای اعتماد بین مربی و مراجعه کننده اهمیتی بالایی دارد. همچنین در این کتاب آموزش مدل کوچینگ، داریم که باید درکوچینگ انتظارات را بدانیم، و چار چوپ های کوچینگ و شرایط همکاری را بیان کنیم. و همچنین پرسش های کوچینگی باید پرسش های ساده و قدرتمند باشند و کمک کنیم  مراجعه کننده عمیقتر نقاط ضعف و نقاط قوت خود را بشناسد. در کوچینگ باید قرارداد محکم ببندیم و مشخص شود شرح وظایف مربی و وظایف کوچی چه می باشد. در کوچینگ باید خوب به حرف های مراجعه کننده گوش کنیم در واقع گوش شنوا به عمل کوچینگ کمک می کند. در کتاب مدل کواکتیو کوچینگ به ما می آموزد که سطح گوش دادن سه سطح می باشد که در سطح ابتدای گوش دادن تلاش داریم که سریع بعد از مکالمه فرد، حرف بزنیم و تجربیات خود را بیان کنیم. در سطح دوم بیشتر همدلی و شفاف سازی حرف های مراجعه کننده مد نظر می باشد اما در سطح سوم گوش دادن ، که بالاترین سطح گوش شنوا نیز محسوب می شود، کوچ تلاش می کنید که با بینش خود کشف کند که تردیدها مراجعه کننده و مشکلات او از کجا نشات گرفته و اینگونه به گفته ها و نگفته های مراجعه کننده خود پی می برد. کو اکتیو کوچینگ از ما می خواهد که سطح گوش دادن را از سطح گوش دادن خود را از دو به سطح گوش دادن سه برسانیم که این می توند تجلی رشد کوچ و رشد کوچی باشد. کتاب کواکتیو کوچینگ از ما می خواهد که همواره در عمل کوچینگ باید به حس ششم اعتماد کنیم. در واقع کتاب کو اکتیو کوچینگ بیان دارد که برای عمل کوچینگ بصیرت کوچ پشتوانه اوست و توجه به حس ششم بسیار مهم و ضروری است. در کوچینگ تعبیر و تفسیر حس شش کمک می کند به درون مراجعه پی بریم و با مهارت پرسش گری در کوچینگ با پرسش های قدرتمند اطلاعات بیشتری بدست آوریم حتی در این مدل کوچینگ اشاره دارد که گاهی باید با حس ششم ایمان داشت و مکالمه را قطع کرد تا با استفاده از حس ششم سوال پرسید و اینگونه است که پرسش های قدرتمند کوچینگ شکل می گیرد. کتاب کو اکتیو کوچینگ تاکید دارد که کنجکاوی کوچ موجب می شود که تمام حرف های مراجعه کننده بیان گردد. و در واقع نباید جلسه کوچینگ رویکرد مذاکره محور و سنتی داشته باشد ، کوچ باید کنجکاو باشد و حس کنجکاوی پرسش ها را قدرتمند می سازد که موجب بهبود جلسه کوچینگ می شود. در کتاب کو اکتیو کوچینگ می خوانیم که باید مراجع را به عمیقتر فکر کردن وا دارید و پرسش های قدرتمند را هرگز فراموش  نکنید و بدانید که گاهی پرسش های قدرتمند خیلی ساده هستند. اما موجب می شوند که مراجعه کننده بیشتر فکر کند و از یه زاویه دیگه به مشکلات و موانع نگاه کند. کتاب کواکتیو کوچینگ به کوچ ها می آموزد که باید کوچ ارزش های کوچی را  از تجربیات او کشف می کند و در واقع مربی در مدل کو اکتیو کوچینگ ، مراجعه کننده را به چالش می کشاند تا او ارزش های خود را بهتر درک کند چرا که درک ارزش ها موجب شکوفایی پتانسیل های درونی می شود. دانستن ارزش ها اهمیت بالایی دارد و حس موفقیت زمانیست که ارزش ها مراجع با زندگی اش در تناقض نباشد و تصمیم او در راستای ارزش هایش باشد. در کوچینگ کوچ باید ارزش های مراجع را همگی بیابد و سپس از او بخواهد که براساس اهمیت ارزش ها آن ها را  اولویت بندی کرده و تلاش خود را براساس اولویت ها بندی آن ها بکار گیرد.

 خلاصه کتاب کواکتیو کوچینگ را در سایت کوچینگ جابز بخوانید. مدل کو اکتیو کوچینگ جز یکی از بهترین مدل های کوچینگ می باشد در بالا خلاصه کتاب مدل کواکتیو کوچینگ آمده است.