نمونه قرارداد کوچینگ

نمونه قرارداد کوچینگ

بسمه تعالی

قرارداد همکاری در زمینه بیزینس کوچینگ

ماده 1- طرفین قرارداد

طرف اول آقای/ خانم ………………… دارای کد ملی ……………………….. آدرس: ………………………………………………………………………………..  تلفن موبایل: …………………….. تلفن ثابت: ……………………  که از این پس کوچ یا مربی نامیده میشود.

 طرف دوم  آقای/ خانم ………………… دارای کد ملی ……………………….. آدرس: ………………………………………………………………………………..  تلفن موبایل: …………………….. تلفن ثابت: ……………………  که از این پس کوچی یا مراجع نامیده میشود.

تعریف کوچینگ: کوچینگ یک مشارکت دو طرفه (که به عنوان یک اتحاد و همبستگی شناخته میشود نه یک شرامت تجاری قانونی) بین مربی و مراجعه کننده که در طی یک پروسه ی محرک ذهن و خلاقانه که این پروسه به مراجعه کننده این انگیزه را میدهد که توانایی های شخصی و حرفه ای خود را به حداکثر برساند. این برنامه به این منظور طراحی شده است که خلاقیت/پیشرفت اهداف حرفه ای، شخصی و تجاری را تسهیل کند و برنامه/استراتژی خاصی را برای رسیدن به آن اهداف به وجود آورد.

ماده 2- تعهدات طرفین

الف) : به عنوان کوچ، متعهد می‌شوم به ارزش‌ها و اهداف مراجعم احترام بگذارم. وقتی مراجعم نظراتش را به من می‌گوید یا وقتی یک گفتگو بین ما جاری است؛ بدون قید و شرط سازنده و خلاق خواهم ماند. به طور کلی به هدف و آرزوهای بیان‌شده اولویت خواهم داد. نفع شخصی من، در هر موقعیتی، هرگز در روابطی که با مراجعم برقرار کرده‌ام جایگاهی نخواهد داشت.

ب) مراجعه کننده صرفا در قبال ساخت و پیاده سازی سلامت، تصمیمات، انتخابات، اعمال و نتایج فیزیکی، روانی و احساسی خود که در نتیجه روابط کوچنگ به وجود می آیند و مطالبات و اثرات متقابل آن با مربی مسئول است. بدین ترتیب مراجعه کننده قبول میکند که مربی هیچ گونه مسئولیتی در مقابل هیچ عمل و تنبلی و رکود شخص مراجعه کننده و همینطور در مقابل هر نتیجه مستقیم و غیر مستقیم خدمات ارائه شده از طرف شخص مربی ندارد و نخواهد داشت. شخص مراجعه کننده متوجه این موضوع است که کوچینگ، رواندرمانی نیست و در شرایطی که به آن نیاز است جایگزین رواندرمانی نمیشود، و از هیچگونه بیماری و یا اختلال روانی جلوگیری نکرده و آن را درمان نکرده و بهبود نمیبخشد.

پ) اختیارات بیشتر مراجعه کننده درمورد این موضوع که او میتواند ارتباط کوچینگ را در هر لحظه خاتمه دهد واز ادامه آن جلوگیری کند.

ت) شخص مراجعه کننده باید بداند که کوچینگ پروسه ای جامع و وسیع است که ممکن است به شغل، شرایط مالی، سلامت، روابط، تحصیلات و تفریحات ورود پیدا کند. مراجعه کننده موافقت میکند که تصمیم گیری چگونگی رویارویی با مشکلات، ترکیب اصول کوچینگ در قسمت های مورد نظر و اجرا کردن این انتخابات صرفا با مسئولیت خود شخص مراجعه کننده است.

ث) مراجعه کننده باید بداند که کوچینگ شامل تشخیص و درمان اختلالات روانی شخص نمیشود، همانگونه که در انجمن روان پزشکان آمریکا مطرح شده است و اینکه کوچینگ به هیچ عنوان جای گزینی برای مشاوره، رواندرمانی، روانکاوی، مراقبت های سلامت روان، سوءمصرف از مواد و سایر مشاوره های حرفه ای توسط افراد حرفه ای قانونی و پزشکی و سایر افراد حرفه ای نیست و این وظیفه شخص مراجعه کننده است که در صورت نیاز به راهنمایی مستقل این افراد حرفه ای، دنبال آن بگردند. اگر به طور همزمان شخصی تحت درمان و مراقبت یک متخصص سلامت روان باشد، به شدت پیشنهاد میشود که شخص مراجعه کننده سریعا روان درمان خود را در جریان و چند و چون رابطه کوچینگ قرار دهد.

ج)مراجعه کننده متوجه این موضوع است که به منظور پیشرفت رابطه کوچینگ، صداقت را رعایت کند، در مقابل بازخورد و کمک های مربی منعطف برخورد کند و زمان و انرژی مورد نیاز برای شرکت در برنامه های کوچینگ را به وجود آورد.

 

ماده 3- خدمات

کوچینگ کسب و کار به تعداد ........... جلسه هر جلسه 60 دقیقه در طی ............. ماه به صورت آنلاین/حضوری در بستر اینترنتی/حضوری/تلفنی صورت می پذیرد. در بین فاصله زمانی بین جلسات، کوچ تحت شماره واتس آپ 09190965971 به صورت آفلاین و پاسخگویی حداکثر 48 ساعته موظف به در دسترس بودن و پاسخگویی است.

ماده 4- برنامه ریزی و هزینه ها

این قرارداد تا تاریخ ...../..../1400 معتبر می باشد. مبلغ کل جلسات این قرارداد ................................................................. می باشد که مبلغ ......................................... به صورت پیش پرداخت دریافت می گردد. و مابقی هزینه با توافق طرفین قبل از برگزاری ادامه جلسات، به صورت تک جلسه ای یا یا به صورت تسویه کامل دوره پرداخت می گردد و کلیه ی واریزی ها به حساب بانک ملی شماره ................................................................................................ واریز می گردد.

ماده 5- روند برگزاری جلسه کوچینگ

با توافق بین کوچ و مراجع زمان دقیق جلسه هماهنگ می شود و جلسات آنلاین می باشند و مراجع و کوچ توافق می کنند که در بستر واتس آپ 09190965971 در ارتباط باشند و هر جلسه تاریخ جلسه بعد مشخص خواهد شد.

ماده 6- محرمانگی

من به عنوان کوچ متعهد می‌شوم به محرمانه بودن مراجع و همچنین محتوای گفتگوهایمان احترام بگذارم. نام مراجع، اطلاعات مربوط به حرفه و زندگی شخصی مراجعم و دیگر افرادی که در رابطه کوچینگ از آنها نام برده می‌شود یا در آن درگیر هستند؛ محرمانه نگه می‌دارم. فقط اجازه‌نامه کتبی شخص یا اشخاص مرتبط ممکن است این اختیار را به من بدهد که در بند محرمانگی استثناء قائل شوم.

ماده 7 مسئولیت محدود

جز هرآنچه به طور صریح در اینجا ارائه شده، مربی هیچگونه گارانتی، مسئولیت و ضمانتی از نوع درونی، بیانی و ضمنی در قبال خدمات کوچینگ که مورد مذاکره بوده و مورد توافق واقع شده و آنچه که ارائه شده ندارد. تحت هیچ شرایطی مربی نمیتواند در قبال آسیب های خاص، غیر مستقیم و دارای عواقب مراجعه کننده مسئول باشد. علیرغم خرابی هایی که مراجعه کننده باید متحمل شود، تمامی مسئولیت های مربی تحت این قرارداد و راه درمانی خاص مراجعه کننده، طبق مقدار هزینه ای که مراجعه کننده واقعا در قبال تمامی خدمات کوچینگ ارائه شده و زمان ها و تاریخ های مشخص برای جلسات پرداخته شده، محدود میشود.

ماده 8 نسخه قرارداد با اعتبار

این قرارداد در 8 ماده و دونسخه تنظیم گردیده که هریک حکم واحد را دارد و طرفین با امضاء آن ملزم به رعایت مفاد آن می باشند.