صلاحیت کوچینگ تخصصی کسب وکار

صلاحیت کوچینگ تخصصی کسب وکار

در اینجا می خواهیم راجب یک اشتباه رایج که ممکن است همگی در انتخاب هایمان داشته باشیم اشاره کنیم. ما در کوچینگ کسب وکار افرادی با صلاحیت به عنوان کوچ یا مربی کسب وکار خود برمی گزینیم، اما ملاک ما چیست؟ برای صلاحیت کوچ؟! متاسفانه معیارهای درستی را در انتخاب هایمان نداریم بگذارید یک مثال مطرح کنم چون از آنجایی که ما از ابتدا یادگیری و آموزش را بر حسب مثال آموخته ایم و اصطلاحا یادگیری ما تمثیلی است پس می توان با مثال تفهیم مطالب آسان تر باشد. فرض کنید فردی یک آهنگ خوانده آیا می توان او را خواننده پنداشت؟! یا خود آن فرد می تواند کنسرت برگزار کند؟ یا فردی که یک کتاب آشپزی خوانده یا دوره ی آشپزی رفته را می توان آشپز دانست؟ یک فردی که کتابی راجب فوتبال خوانده و و دوره مربیگری رفته چی؟ می توان به عنوان فردی کامل جهت مربی گری دانست؟

ملاک انتخاب کوچ باید در چند مرحله باشد اول اینکه تخصص کوچ واقعا کوچینگ در زمینه ای تخصصی باشد. فردی ممکن است فقط یک کوچ باشد که استادی خبره در آموزش دادن باشد اما مثلا نتواند کوچینگ تخصصی در زمینه کسب و کارهای تولیدی بدهد. اولین ملاک باید تخصصی بود کوچ باشد. کوچ انتخابی شما باید متخصص در زمینه ای کاری معین باشد این نکته خیلی حائز اهمیت است دومین موضوع این است که کوچ تجربه لازم را در آن زمینه داشته باشد و کسب وکارهایی در زمینه خود را در دست داشته باشد و در بطن کسب و کارها تخصصی کوچینگ خود باشد. و در نهایت دوره های لازم را رفته باشد و کسب صلاحیت کوچ را داشته باشد.

پس به صورت خلاصه : کوچینگ شما متخصص باشد، شغل و کوچی که انجام می دهد حاصل تجربیات و تحصیلات مرتبط کوچ باشد.

در کوچینگ جابز با تجربه ای بیش از یک دهه تجربه در زمینه راه اندازی و توسعه کسب وکارهای اینترنتی در کنار شما و همراه شما هستیم تا برندی قدرتمند در بستر وب شوید. 09190965971